forexprocenter.com
Quản lý vốn theo Tiêu chuẩn KELLY Formula - Công thức của Thần May Mắn
Tiêu chuẩn Kelly hay Công thức Kelly đối với giới cá cược thế giới nói chung và giới trader nói riêng không có gì xa lạ. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất mới