forexprocenter.com
Momentum của giá là gì? Làm thế nào để ứng dụng momentum trong trading
Momentum là một trong những khái niệm quan trọng nhất để trader hiểu về price action và ra quyết định giao dịch phù hợp. Trong chủ đề bài viết này