forexprocenter.com
Kế hoạch trade BITCOIN, ETH và 1 vài ALTCOIN tuần từ 12/8 - 18/8
Mình thấy 10.750 - 11.250 là vùng hỗ trợ tốt và có thể mua vào tiếp cho BTCUSDT . Anh em vẫn nên tự có kế hoạch của mình. Tất cả đều chỉ để tham khảo