forexprocenter.com
Hướng dẫn mở tài khoản Weltrade toàn tập Phần 2 Xác minh Full Verify
Hướng dẫn mở tài khoản Weltrade toàn tập Phần 2 Xác minh Full Verify HƯỚNG DẪN XÁC MINH FULL VERIFY Bước 1: Từ trang chủ Weltrade Đăng nhập vào trang cá nhân. Sau đó chọn THƯƠNG NHÂN ---> XÁC MINH. Thực hiện xác minh đầy đủ như hướng dẫn. Nếu xuất hiện bảng hỏi thông tin thì xem thêm bước 2.