forexprocenter.com
Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động kéo dài trên phố Wall; Điều này sẽ ảnh hưởng liên hoàn các thị trường như thế nào?
rối loạn chức năng đảng phái mới ở Washington khi Hoa Kỳ vào thứ Bảy phải đối mặt với chính phủ Mỹ đóng cửa lần thứ ba trong một năm.