forexprocenter.com
Cấu trúc cơ bản của một chiến lược giao dịch Forex
Các nhà giao dịch thành công có một lộ trình, trong đó hành động giao dịch là điều cuối cùng họ làm. Vậy cấu trúc một chiến lược giao dịch của họ là gì?