forexprocenter.com
Cảnh báo giả danh cơ quan công quyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hiện nay, tình hình giả danh cơ quan công quyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua điện thoại giả danh điều tra viên, cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…