forexprocenter.com
Broker có hẳn giấy phép ASIC cũng đóng cửa bất ngờ
Thông tin từ FinanceMagnates cho biết công ty Halifax Investment Services có giấy phép ASIC cũng đóng cửa đột ngột website và không thể liên lạc được