forexprocenter.com
Quyền chọn nhị phân Binary Option BO sắp chính thức chấm dứt ở quốc gia hàng đầu Châu Âu
Một bản dự thảo luật đã được soạn thảo cho vấn đề này. Quyền chọn nhị phân Binary Option BO sắp chính thức chấm dứt. BaFin - Cơ quan quản lý dịch vụ tài