forexprocenter.com
Hướng dẫn mở tài khoản Forex Phần 2 tra cứu thông tin các sàn và chọn sàn GD phù hợp
Hướng dẫn mở tài khoản Forex Phần 2 tra cứu thông tin các sàn và chọn sàn GD phù hợp Thông tin đầu tiên mà bạn cần nắm là các kênh liên lạc với sàn. Thông thường bạn sẽ liên lạc với sàn qua Live Chat trên trang chủ, Email chính của sàn dành cho KH, Các số phone liên lạc của nội địa ...