forexprocenter.com
Bạn có biết trò lừa đảo đầu tư ủy thác của IB thất đức: lời IB chỉ 30% lỗ IB chịu 50%?
Một ngày đẹp trời, bạn nhận được lời mời rất hấp dẫn từ 1 IB. IB này có thể là người quen có thể là người lân la bắt chuyện với bạn cũng có thể rơi phịch trên trời xuống... Dù như nào thì cú lừa có form như sau: IB đó đóng vai 1 nhà đầu tư và cho bạn thấy sự thành công của họ .Tăng xxx% tài khoản...