forexprocenter.com
Tin Non Farm Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ
Non Farm: Bản tin việc làm phi nông nghiệp Mỹ.Chỉ số này thông báo số việc làm mới trong tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ