forexprocenter.com
Tin FOMC Statement Tuyên bố ủy ban thị trường liên bang Mỹ - Forex Pro Center
FOMC Statement: Federal Open Market Committee Statment- Tuyên bố ủy ban thị trường liên bang Mỹ Đây là tuyên bố sau cuộc họp của cục dữ trữ liên bang Mỹ Fed