for.ge
გურამ ნიკოლაშვილი: გვარამია, რომელიც “იმედი”-ს დარბევის მთავარი ფიგურანტი იყო, დღეს მხრებზე მოსხმული ცხვრის მედია-ქურქით საუბრობს მედიათავისუფლების ხარისხზე
გურამ ნიკოლაშვილი: გვარამია, რომელიც “იმედი”-ს დარბევის მთავარი ფიგურანტი იყო, დღეს მხრებზე მოსხმული ცხვრის მედია-ქურქით საუბრობს მედიათავისუფლების ხარისხზე