for.ge
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი Obama Foundation-ის პირველ ქართველ სტიპენდიანტად დასახელდა
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი Obama Foundation-ის პირველ ქართველ სტიპენდიანტად დასახელდა