for.ge
მადონა - "ინსტაგრამი იმისთვისაა შექმნილი, რომ ადამიანებმა თავი ცუდად იგრძნონ”
ინსტაგრამზე საკუთარ თავს სხვებს ადარებ. "ასეთი ხომ არ უნდა ვიყო?" "იქნებ ასე უნდა ვიქცეოდე?" "ხომ არ ჯობს ასე გამოვიყურებოდე?" "ეს უფრო პოპულარულს ან წარმატებულს ხომ არ გამხდიდა?"