for.ge
გია არაბიძე: იქ სადაც საჭიროა, სახელმწიფომ   სერიოზული სიხისტე უნდა გამოიჩნოს
გია არაბიძე: იქ სადაც საჭიროა, სახელმწიფომ სერიოზული სიხისტე უნდა გამოიჩნოს