for.ge
უკონტაქტო ბარათები თიბისი ბანკისგან!
მათთვის, ვისაც სურს დაზოგოს დრო და გაიმარტივოს სასურველი ნივთისა თუ მომსახურების შეძენა, დღეიდან შეუძლია ისარგებლოს თიბისი ბანკის უკონტაქტო ბარათებით !