food4innovations.blog
Uit FTM.nl “Geef het universitair onderwijs terug aan de docent. Van kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs heb ik nooit zoveel gemerkt”
Top stuk in het FTM vandaag. Weinig op aan te vullen dus. Het schuurt aan drie kanten dus op de universiteiten. i) Slechtere opleidingen, ii) minder diepgravend onderzoek, en iii) valse concurrenti…