fonspitius.org
S'aproven 12 projectes de cooperació a la convocatòria de 2019
- L’import total aprovat és de 642.174 €. - 15 entitats han presentat projectes a la convocatòria d’enguany. - Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Perú, Índia i Nepal són els països on es desenvoluparan els projectes aprovats.