fonspitius.org
8a edició de la biblioteca viatgera "Informa't a fons"
La biblioteca viatgera estarà durant tot el mes de maig a la Biblioteca pública insular d'Eivissa (Cas Serres).