fonspitius.org
8a edició de la biblioteca viatgera "Informa't a fons"
La biblioteca viatgera estarà durant tot el mes d'abril a la biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.