fonogramacoral.wordpress.com
Les Noces, Stravinsky
Basada en l’obra “Les Noces” de Bronislav Nijinska, germana del cèlebre Vaslav Nijinsky, “Les Noces” tracta les diferents fases de preparació d’un matrimoni. Est…