fonogramacoral.wordpress.com
De profundis clamavi, Nicolaus Bruhns
A mitjan segle XVII, acabada la Guerra dels Trenta Anys, la influència transalpina en la música religiosa alemanya, iniciada més o menys tímidament anys enrere, es va fer cada vegada més patent. Le…