followerpro.ir
شاخ های اینستاگرام و ضربه عظیمی به فرهنگ ایرانی
شاخ های اینستاگرام و ضربه عظیمی به فرهنگ ایرانی این روز ها در فضای اینستاگرام فضایی تاریک و کاملا مغایر با فرهنگ ایرانی بر قرار شده است . افرادی که با دست زدن به کار هایی عجیب و کاملا هم برنامه ریزی شده اقدام به انتشار ویدیو ها و تصاویر در این