foliotijdschriften.be
Religieuze en caritatieve stichtingen bij de laatmiddeleeuwse parochiale armendissen
Wie de armenzorg in de late middeleeuwen in onze contreien onderzoekt, kan niet rond de armendissen heen. Deze instellingen organiseerden uitdelingen voor de parochiale armen en vormden zo een bela…