focus-now.pl
Rodzaje kotłów węglowych.
Kotły na paliwo stałe dzielą się na trzy rodzaje – spalania dolnego, górnego i górno-dolnego. To właśnie sposób spalania ma wpływ na wydajność oraz ilość produkowanego dymu i sadzy. Kocioł sp…