flyforicarus.wordpress.com
Ang Payo ng Pulmo
Hinga nang malalim, ang sabi nila. Hinga lang, hinga lang. Isa pa. Kung madadala lang ng isang buntong hininga, ang sabid sabid na nadarama, ang sigaw na ayaw kumawala, ang bulong na naguusig, nang…