flumpedagog.wordpress.com
Björklund -72%
Jan Björklund presenterar ett förslag om två förändringar för att minska den administrativa bördan för lärare, så att vi kan fokusera på ”kärnuppdraget”. Bra där! Det har faktiskt samma…