florinf.wordpress.com
Ex libris
Era o vreme când cartea era o valoare iar proprietarul era mândru de posesiile sale.