flickaningenser.com
Flickan ingen ser
Flickan ingen ser handlar om flickorna med svårigheter inom autism och/eller ADHD, ibland med diagnos, men många gånger utan. Det är flickor som kämpar för att förstå sin omgivning, som i förskolan…