flickaningenser.com
Lucka 5 – spela Monopol kan också vara skola
Dagens skolaktivitet bestod i att spela Monopol. Fast att det räknades till en skolaktivitet hade barnet inte själv tänkt på till en början. – Knäppt att man måste betala för att gå i skolan,…