flexenita.se
Hur kan vi göra webbplatser kognitivt tillgängliga?
Hur kan vi göra våra webbplatser och elektroniska kommunikationstjänster kognitivt tillgängliga, motiverande och begripliga för så många som möjligt? Den 7 November var jag tillsammans med mina styrelsekollegor