fletore.wordpress.com
Rreth fletores
Ky bllok shënimesh përmban artikuj, vjersha e përkthime nga A. Zaimi. Një pjesë e artikujve janë botuar më parë në “saktivista.com”, Gazetën “Gazeta”, Gazetën “Shqip&#…