fletore.wordpress.com
Pajtimi i njeriut
A s’është e shenjtë zemra ime, përplot jetë të bukur Ç’prejse dashuroj? Pse çmohesha më tepër Mendjemadh e nopran Fjalaman e i zbrazët kur isha? Ah! Turma vlerëson veç mallin në treg Dhe shë…