fletore.wordpress.com
Thnegla
si mund të jetë vallë? ndoshta ende duke lundruar e duke iu lumturuar vetmisë që s’duhet t’ia kishe parë në sy? lundrimet janë të bukura, e ti do të doje të ishe duke lundruar pikërisht në k…