fjo.be
Opinie: Voor Antwerpse leider Cathy Berx vertegenwoordigt Israël ‘de samenvatting van de mensheid’ - FORUM der Joodse Organisaties
For Antwerp leader Cathy Berx, Israel represents ‘the summary of …