fjo.be
Opinie: "Daders? Zionisten zijn slachtoffers" - Hans Knoop in De Standaard - FORUM der Joodse Organisaties
Daders? Zionisten zijn slachtoffers. De zionisten hebben de Holocaust niet …