fjaletejetes.com
Predikime - Fjalet e Jetes
52 Predikime nga Xhon Pajpër Xhon Pajpër (John Piper) është një prej mësuesve më të njohur të Biblës në ditët e sotme. Ai është pastori i predikimit në Kishën Biblike Baptiste Betlehem në Miniapolis,...