fjaletejetes.com
Katekizëm - Fjalet e Jetes
PJESA I – Perëndia, krijimi dhe rënia, ligji (Pyetjet 1-20) PJESA II – Krishti, shpengimi, hiri (Pyetjet 21-35) PJESA III – Fryma, ripërtëritja, rritja në hir (Pyetjet 36-52) Hyrje Cila është shpresa jonë e...