fjaletejetes.com
Gjëra të Mrekullueshme nga Fjala Jote - Fjalet e Jetes
11 Janar 1998 | prej Xhon Pajpër Psalmi 119:18 Hapi sytë e mi dhe unë do të sodit mrekullitë e ligjit tënd. Nevoja jonë e dëshpëruar për ndriçimin e Perëndisë Tre pikat që pamë...