fjalaime.ch
Paint.NET: vijëzimi i fotos - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Ky mësim mund të shfrytëzohet për dizajnimin e një fotoje ose edhe për më shumë foto. Mësimi është i lehtë për tu realizuar dhe për tu mbajtur mend. Në fund rezultatin mund të e ruani në jpg, png ose në ndonjë format tjetër. Megjithatë atë mund të e ruani edhe në pdn, format i cili nga Paint.NET më pas mund të redaktohet, pra foton që një herë e punoni mund të ripërpunoni më vonë. (Sikur PSD në Photoshop) Në fund të mësimit do të fitoni rezultat të njëjtë…