fjalaime.ch
Defraggler - Fjalaime!
Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Defraggler ndihmon në ç’fragmentimin e kompjuterit tuaj, radhitjen e skedave si dhe të optimizimin të diskut tuaj. Programi është i thjeshtë për përdorim, vepron me efektivitet të lartë dhe gjithashtu është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Karakteristikat ○ Ç’fragmentoni saktësisht atë pjesë të diskut dhe ato skeda që dëshironi. ○ Programi është i sigurtë dhe efektiv në të lexuarit dhe të shkruarit e skedave. ○ I shpejtë në veprim. ○ Mundëson që grafikisht të shihni se sa dhe si është disku juaj i fragmentuar dhe gjatë procesit të ç’fragmentimit…