firstavina.com
Kamu
Kamu, vitaminku. Energiku. Oksigen yang memenuhi paruku. Matahari yang melumerkan beku hatiku. Air yang menghidupkan taman jiwaku. Kamu. Jakarta, July 2, 2018 – NfR –