firmatransportowa.warszawa.pl
Transporty pod specjalnym nadzorem
O tym, że transport towarów niebezpiecznych do bezpiecznych nie należy wydaje się oczywiste. Wiąże się z wieloma zagrożeniami i z tego też względu podlega różnorodnym obostrzeniom, regulacjom i przepisom. Ich bezwzględne przestrzeganie ma na celu niwelowanie wszelkich możliwych zagrożeń. Podmioty wykonujące taki szczególny rodzaj transportu muszą liczyć się także ze szczególnym traktowaniem ze strony