firemnauniverzita.sk
Integrácia údajov o vzdelávaní s produkčnými systémami
Integrácia alebo prepojenie. Ako spájať dáta o vzdelávaní? Bežná integrácia je medzi vzdelávaním a ekonomickým oddelením, kde sa sledujú náklady na vzdelávanie, potom vzdelávanie a zákonné povinnos…