firemnauniverzita.sk
Zavádzanie kultúry bezpečnosti pomocou AI
Ostražitosť je niečo, čomu sa učíme celý život. Aj profesný život je plný bezpečnostných štandardov, preventívnych riešení a riadenia rizík. A aj tomu je potrebné sa naučiť. Po klasickom školení o …