firemnauniverzita.sk
Riadiaci pult pre manažéra ľudských zdrojov
Našou špecializáciou sú vzdelávacie technológie a ich integrácia s firemnými systémami. Naše úsilie teda smeruje k procesu vzdelávania a k správe ľudského kapitálu. Realita produkčnej praxe však pr…