firemnauniverzita.sk
Sociálna bezpečnosť pre zamestnanca s Firemnou univerzitou
Najväčší strach je z neznámeho. Ako si stojíme u svojho zamestnávateľa je otázka, ktorá trápi, paradoxne, tých najkvalitnejších a najsvedomitejších zamestnancov. Excelentný manažér dokáže komunikác…