firemnauniverzita.sk
Onboarding pred dátumom nástupu
Čas sú peniaze. Pri uvádzaní nového zamestnanca do firemných procesov to platí bezvýhradne. Koncepcia Firemnej univerzity obsahuje online samovzdelávanie, ktoré má obrovskú výhodu v tom, že dokáže …